Działalność certyfikacyjna

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1454 i posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

 

 

 

 

 

 

Akredytacje PCA

  • AC 002 w zakresie certyfikacji wyrobów
  • AC 092 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

Prowadząc działalność certyfikacyjną w każdym z wymienionych obszarów, jak również w przypadku certyfikacji dobrowolnej prowadzonej poza zakresem akredytacji, Ł-IMBiGS zawsze występuje jako strona trzecia, to znaczy niezależna od dostawcy i użytkownika.

Personel prowadzący działalność certyfikacyjną posiada wysokie kompetencje, potwierdzone licznymi kursami, szkoleniami oraz częstym udziałem w konferencjach. Dodatkowo kompetencje te wynikają z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu usług certyfikacyjnych oraz odpowiedniego wykształcenia technicznego lub geologicznego.

Warunkiem koniecznym prowadzenia budzącej zaufanie działalności certyfikacyjnej jest zachowanie bezstronności przez jednostkę certyfikującą. Czuwa nad tym komitet chroniący bezstronność złożony z przedstawicieli kluczowych stron zainteresowanych certyfikacją. W skład takich gremiów wchodzą przedstawiciele: ośrodków naukowych, producentów, klientów, producentów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przemysłowych, organizacji państwowych oraz przedstawiciele jednostki certyfikującej.

 

Pliki do pobrania