Poza zakresem akredytacji

Zakres działalności certyfikacyjnej Instytutu, poza zakresem akredytacji, obejmuje:

  • dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów
  • dobrowolną certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa “B”
  • dobrowolną certyfikację na znak CEN Keymark
  • certyfikację systemów zarządzania środowiskowego potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy
    PN-EN ISO 14001
  • certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy PN ISO 45001

 

znak bezpieczeństwa B15

Znak bezpieczeństwa "B" (dobrowolny)
z numerem 15 przypisanym dla Ł-IMBiGS

   
Znak Keymark 021 Znak Keymark (dobrowolny)
z numerem 021 przypisanym dla Ł-IMBiGS