W zakresie akredytacji

 

 

 

 

 

 

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA prowadzona jest na podstawie:

  • akredytacji nr AC 002 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności. Aktualny wykaz wydań dokumentów normatywnych do zakresu akredytacji zawiera „Wykaz norm do zakresu akredytacji AC 002”.
  • akredytacji nr AC 092 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji  dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji
    Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA obejmuje:

  • Certyfikację zgodności zakładowej kontroli profukcji w krajowym systemie 2+
  • Certyfikację stałości właściwości użytkowych w krajowym systemie 1
  • Certyfikację zgodności wyrobów z normami, przepisami lub innymi dokumentami normatywnymi (dokumentami odniesienia), np.: kryteriami bezpieczeństwa, itp.
  • Certyfikację systemów zarządzania jakością potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy
    PN-EN ISO 9001

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów certyfikacji zawarty jest w przywołanych powyżej zakresach akredytacji