Kontakt

Centrum Jakości i Certyfikacji 

Warszawa
Dyrektor Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Michał Koźlik
tel. 22 843 02 23
tel. kom. 693 712 995
tel./fax 22 843 27 03 
e-mail: michal.kozlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Katowice
Z-ca Dyrektora Centrum Jakości i Certyfikacji
mgr inż. Marian Kaczmarek
tel.  32 251 75 54, 258 13 73 wew. 113
tel. kom. 691 982 531
tel./fax 32 258 35 53 
e-mail: marian.kaczmarek@imbigs.lukasiewicz.gov.pl