Certyfikacja

Działalność certyfikacyjna Instytutu w obszarze Górnictwo dotyczy Górnictwa skalnego.

Górnictwo skalne - zakres działalności jednostki certyfikacyjnej

  • certyfikacja wyrobów budowlanych
  • certyfikacja zakładowej kontroli produkcji
    • kruszyw
    • kamienia budowlanego
  • certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacjach
    zajmujących się przeróbką i wydobyciem kruszyw

Zapraszamy do szczegółowego zakresu działalności certyfikacyjnej Instytutu  więcej >>