FAQ

Górnictwo skalne

Jak określić, które badania trzeba wykonać dla kruszyw?

Badania są określane w zależności od zastosowania kruszywa (drogowe, do betonu, kolejowe lub każde inne). Wymagania dla kruszyw określają normy i specyfikacje techniczne lub wymagania projektowe.

Ile czasu potrzeba na wykonanie pełnych badań kruszywa?

Pełne badania typu dla kruszyw trwają ok 1 miesiąca licząc od dnia dostarczenia próbek do laboratorium. Czas tych badań wyznacza badanie czasu wiązania, gdzie badania niszczące wykonuje się po 28 dniach przechowywania próbek.

Jak długo trwa wzorcowanie kompletu sit, które jako producent kruszyw muszę używać w sposób ciągły?

Wzorcowanie kompletu sit trwa od jednego do trzech dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sita do laboratorium do odesłania. Czas ten może się wydłużyć w zależności od obciążenia laboratorium. W przypadku długiego oczekiwania na wyniki wzorcowania klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem pracy.

Kiedy można stosować odpady do budowy dróg?

Wszędzie tam, gdzie pozwala na to specyfikacja techniczna oraz wymagania z zakresu ochrony środowiska. Obecnie w budownictwie drogowym z powodzeniem stosuje się materiały odpadowe i jest to dziedzina ciągle rozwijana. Do tradycyjnie stosowanych odpadów z górnictwa oraz hutniczych i budowlanych dołącza się przetworzone odpady wydobywcze, komunalne czy przetwórcze. Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich wymaganych badań właściwości materiałów odpadowych niezbędnych dla ich zakwalifikowania do stosowania w budownictwie, dodatkowo Zakład Górnictwa Skalnego jest przygotowany do realizacji prac dotyczących uzdatniania tych odpadów, które powyższych wymagań nie spełniają.

Czy stosowanie odpadów w budownictwie jest bezpieczne?

Tak, pod warunkiem, że odpad jest przebadany i zakwalifikowany jako odpad obojętny zgodnie z obowiązującymi przepisami a jego zamierzone stosowanie wynika z właściwości określonych na podstawie badań wg norm PNEN , obowiązujących dla surowców i wyrobów budowlanych. Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych oraz Zakład Górnictwa Skalnego posiada doświadczenie i zaplecze techniczne do przeprowadzenia pełnych badań.