Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel.  22 853 97 39,
tel.  22 853 97 42
tel. 22 853 97 66
fax  22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Dyrektor Centrum:
Mikołaj Moskal
 

Z-ca Dyrektora Centrum ds. Administracyjnych:
Joanna Dębowska
 

p.o. Z-Ca Dyrektora Centrum ds. Technicznych:
Bogdan Chrupek
 

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695