Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych

  • Procedura - uznawanie kwalifikacji (PDF 104KB)

    Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP (PDF 262KB) + załącznik (PDF 317KB)