Procedura w zakresie usług transgranicznych

 

  • Procedura - usługi transgraniczne (PDF 103KB)

  • Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP (PDF 653KB) + załącznik (PDF 318KB)