Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Zespół ds. Ocen Technicznych
– w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice  
dr Artur MIROS
tel. 32 251 74 54 wew. 119 
tel. 32 258 13 73 wew. 119
fax 32 251 75 91
e-mail: artur.miros@imbigs.lukasiewicz.gov.pl