Nagrody i medale

 • Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wspólnie z NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, został zwycięzcą jubileuszowego, 20. Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod poatronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując dwie nagrody:

  • nagrodę główną – w kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy - marzec 2018
  • nagrodę specjalną – za Produkt w obszarze ekoinnowacji - marzec 2018

  za: 

  "Technologię zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa"

 • Innowacyjna technologia wytwarzania energii ze zmikronizowanej stałej biomasy do zasilania kotłów i silników

  1. Srebrny medal 115. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine” w Paryżu, maj 2016
  2. Złoty medal na 64. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2015", Bruksela, listopad 2015

  Rozwiązanie jest efektem projektu badawczego, zrealizowanego w Instytucie w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+.

 • Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebezpiecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa

  1. Złoty medal na "2015 Taipei Int'l Invention Show&Technomart" - z tematu pracy: Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów  z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa, Taipei, listopad 2015
  2. Srebrny medal na 63. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA’2014, Bruksela, listopad 2014
  3. Nagroda ECO Grand Prize przyznana przez Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA podczas 65. Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014, Norymberga, listopad 2014
  4. Srebrny medal na 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA 2014, Zagrzeb, październik 2014
 • Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych

  1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych  INTARG, Kraków, czerwiec 2015
  2. Wyróżnienie w kategorii Ekologia w ramach Konkursu Górniczy Sukces Roku 2014, organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej, maj 2015
  3. Statuetka i dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015
  4. Złoty medal z wyróżnieniem na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, Warszawa, październik 2014
  5. Złoty medal Chińskiego Towarzystwa Wynalazców i Racjonalizatorów przynany podczas wystawy IWIS 2014, Warszawa, październik 2014
  6. Złoty medal z wyróżnieniem na 62. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA’2013, Bruksela, listopad 2013
 • Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego

  1. Brązowy medal na 112. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2014
  2. Złoty medal z wyróżnieniem na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2013, Bruksela, listopad 2013
 • Termiczna metoda przekształcania osadów ściekowych w lekkie kruszywa dla budownictwa

  W części wydarzeń zgłaszana jako "Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych"

  1. Specjalna nagroda na Taipei International Invention Show&TechnoMart, Taipei, wrzesień 2012
  2. Wyróznienie Stowarzyszenia Russian House podczas Taipei International Invention Show&TechnoMart, Taipei, wrzesień 2012
  3. Srebrny medal Targów iENA 2010 (Ideen-Erfindungen-Neuheiten), Norymberga, październik 2010
  4. Specjalna nagroda Korea Invention Promotion Association przyznana na Targach iENA 2010, Norymberga, październik 2010
  5. Medal przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  6. Srebrny medal na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  7. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009
  8. Tytuł "Lider Innowacji 2009", Katowice, wrzesień 2009
  9. Złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009, Warszawa, czerwiec 2009
  10. Złoty medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2009
  11. Tytuł EURO LIDER 2009, Rzeszów, maj 2009
  12. Tytuł LIDER RYNKU 2009, Rzeszów, maj 2009
  13. Złoty medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2008, Bruksela,  listopad 2008
 • Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych

  1. Srebrny medal na 110. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2012
  2. Tytuł „Lider Innowacji 2012", Katowice, kwiecień 2012
  3. Złoty medal na 60. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2011, Bruksela, listopad 2011
  4. Nagroda Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu przyznana na 60. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA'2011, Bruksela, listopad 2011
 • Sposób unieszkodliwiania pyłów stalowniczych

  1. Złoty medal na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS, Warszawa, listopad 2011
  2. Brązowy medal na 110. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2011
  3. Tytuł „Lider Innowacji 2011", Katowice, kwiecień 2011
  4. Złoty medal na VI Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, kwiecień 2011
  5. Złoty medal na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2010, Bruksela, listopad 2010
 • Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

  1. Brązowy medal na targach IWIS 2010, Warszawa, październik 2010
  2. Brązowy medal na 109. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2010
  3. Medal z wyróżnieniem na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, kwiecień 2010
  4. Tytuł "Lider Innowacji 2010", Katowice, kwiecień 2010
  5. Srebrny medal na 58. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2009, Bruksela, listopad 2009
 • Innowacyjna linia technologiczna formowania wsporników europalet z wykorzystaniem odpadów przemysłu drzewnego

  1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, grudzień 2008
  2. Brązowy medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Szanghaj, październik 2008
  3. Złoty medal Targów IWIS, Warszawa, maj 2007
  4. Złoty medal Targów Innowacji Gspodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, maj 2007
  5. Tytuł „Lider Innowacji 2007”, Katowice, maj 2007
  6. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, Warszawa, marzec 2007
  7. Złoty medal na 55. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2006, Bruksela,  listopad 2006

Strony