Projekty

  • Analiza możliwości odzysku i zagospodarowania związków itru i europu z surowców odpadowych

    Opracowanie kompleksowego programu dotyczącego odzysku związków itru i europu w Polsce w celu stworzenie programu odzysku związków itru i europu w Polsce z odpadów z zużytych urządzeń oraz wytyczne dotyczące wykonania instalacji doświadczalnej i wdrożenia zoptymalizowanej technologii recyklingu związków itru i europu z zużytego sprzętu WEEE.
  • Prace zmierzające w kierunku opracowania technologii produkcji kruszyw sztucznych na potrzeby drogownictwa

    Przedmiotem pracy było określenia przydatności kruszyw sztucznych produkowanych z odpadowych materiałów w tym osadów ściekowych do wierzchnich warstw nawierzchni drogowych.
  • Badania uzupełniające technologię produkcji Ekoimpregnatu na bazie odpadu chalcedonitowego. Optymalizacja technologii otrzymywania zolu krzemionkowego z pyłów chalcedonitu w skali ćwierć-technicznej

    Praca weryfikuje metody otrzymywania ekoimpregnatu z odpadu chalcedonitowego.

Strony