Aparatura badawcza

Na wyposażeniu oddziału katowickiego Instytutu znajduje się aparatura badawcza wykorzystywana do uszlachetniana węgla i badania paliw stałych.

Wyposażenie oddziału katowickiego Łukasiewicz - IMBiGS umożliwia:

 • przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego na mobilnej instalacji badawczej do suchego odkamieniania wyposażonej w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1
 • wykonywanie analiz technicznych paliw stałych, w zakresie oznaczania wilgoci, części lotnych, popiołu i ciepła spalania
 • wykonywanie analiz granulometrycznych i densymetrycznych

Jest to m.in.:

 • mobilna instalacja do suchego odkamieniania węgla surowego
  wyposażona w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 o wydajności dochodzącej do 10 Mg/h
   
 • kruszarka szczękowa LAB-03-260/S
  wykorzystywana jako urządzenie rozdrabniające w przeróbce surowców mineralnych, kruchych, o maksymalnej wilgotności 8%
   
 • kruszarka walcowa LAB-08-240/2S
  wykorzystywana jest do rozdrabniania kruchych, średnio twardych i twardych materiałów, których uziarnienie w nadawie nie przekracza 40-45 mm
   
 • termograwimetr ELTRA TGA firmy IKA-POL
  wykorzystywany do oznaczania ciepła spalania materiałów stałych i ciekłych z wykorzystaniem metody izoperibolicznej
   
 • kalorymetr półautomatyczny AC 500 firmy LECO
  wykorzystywany do oznaczenia: wilgoci, popiołu, części lotnych w próbkach substancji organicznych (tj. węgiel, koks, grafit, nawozy, biomasa itp.) pod wpływem działania temperatury w atmosferze tlenu lub gazu obojętnego
   
 • zestaw do densymetrii
  wykorzystywany do analizy densymetrycznej, wzorcowego rozdział materiału nadawy w idealnych warunkach laboratoryjnych - w cieczy ciężkiej, np. chlorku cynku - w celu otrzymania informacji o rzeczywistym udziale procentowym w badanym materiale: koncentratu, produktu pośredniego oraz odpadu

 

Wyposażenie Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Aparatura badawcza warszawskiego Laboratorium Instytutu umożliwia wykonywanie badań odpadów wydobywczych, związanych z obszarem Środowisko:

 • do ich kwalifikacji, jako obojętnych lub potencjalnie szkodliwych dla środowiska
 • na zgodności z wymaganiami dla surowców i materiałów przeznaczonych do stosowania w budownictwie

Galeria zdjęć