Badania i rozwój

Zwiększając nieustannie nasze kompetencje kontynuujemy dobre praktyki Instytutu Gospodarki Odpadami, który został włączony w strukturę Instytutu w 2002 r.

W obszarze Środowisko współpracujemy z polskimi i zagranicznymi organizacjami. Są to m.in.:

 • EU Environmental Technology Verification
  pilot programme, „Materials, waste and resources”
 • Increase
  Polsko-niemiecka Sieć Naukowa ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Procesowego i Racjonalnego Użytkowania Energii
 • Envitech-Net
  Międzynarodowa Sieć Naukowa Tematyczna „Technologie Ochrony Środowiska”
 • EEN Business Support Network
  Międzynarodowa sieć transferu innowacji utworzona przez Komisję Europejską na bazie sieci EIC i IRC
 • ETPSMR
  European Technology Platform of Sustainable Mineral Resources (Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju)
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Śląski Klaster Gospodarki Odpadami
 • Zespół techniczny ds. odpadów wydobywczych
  -
  przy Ministerstwie Środowiska

Prace badawczo-rozwojowe

Realizujemy nw. prace badawczo-wdrożeniowe:

 • badanie odpadów wydobywczych
 • zagospodarowanie odpadów obojętnych
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i biodegradowalnych
 • zagospodarowanie odpadów składowanych w obiektach kategorii A, jak muły z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych, popioły lotne z węgla, żużle pyły z kotłów, itp.
 • badanie suchego odkamieniania węgla surowego
 • opracowanie modelu matematycznego określającego wpływ zanieczyszczenia pozapokładowego na koszt węgla handlowego

Technologie

Nasza wiedza i doświadczenie umożliwia podejmowanie prac zmierzających do opracowywania technologi dotyczących:

 • zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne
 • zagospodarowania odpadów wydobywczych, przemysłowych i komunalnych
 • zagospodarowania odpadów mineralnych w produkcji materiałów budowlanych
 • gospodarczego wykorzystanie odpadów wydobywczych (skały płonnej, mułów węglowych)
 • zastosowania surowców odpadowych w drogownictwie, w budownictwie ziemnym i hydrotechnicznym
 • suchego odkamieniania (deshalingu) nadawy węgla surowego

Projekty i konstrukcje

Projektowanie i wykonanie:

 • urządzeń i linii technologicznych dostosowanych do potrzeb nowych technologii zagospodarowania odpadów mineralnych
 • linii produkcyjnych do termicznej utylizacji osadów ściekowych, wg patentu Łukasiewicz - IMBiGS
 • linii technologicznych dostosowanych do odzysku związków itru i europu z zużytych kineskopów i monitorów, wg patentu Łukasiewicz - IMBiGS
 • linii technologicznych dla wytwarzania z odpadowych pyłów krzemionkowych ekologicznego impregnatu do elementów kamiennych i betonowych, wg patentu Łukasiewicz - IMBiGS