Technologia i Automatyzacja Montażu

"Technologia i Automatyzacja Montażu" to kwartalnik naukowo-techniczny przeznaczony dla konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji w zakresie procesów montażu, procesów towarzyszących montażowi oraz problemów ekonomiki, racjonalizacji i optymalizacji tych procesów.
Kierowany jest także do czytelników z jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i szkół technicznych.

W latach 1993-2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, a od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2015 roku wydawany był przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a od 1 stycznia 2016 roku wspólnie z Wydawnictwem SiGMA-NOT Sp. z o.o.

Zakres tematyczny czasopisma

Prace naukowo-techniczne

obejmujące nowe opracowania z zakresu technologii montażu, budowy urządzeń technologicznych, sposobów doskonalenia technologiczności konstrukcji wyrobów ze względu na montaż, zagadnienia sterowania i konstrukcji w procesach montażu, złożone systemy montażowe wraz z podsystemami towarzyszącymi;

Informacje o wdrożeniach technicznych i technologicznych

z zakresu montażu, ocen ich techniczno-ekonomicznej efektywności, podsystemach przemieszczania, orientowania, magazynowania, pakowania, kompleksowych próbach i badaniach wyrobów, ich trwałości i niezawodności. Zagadnienia te występują w wielu branżach przemysłowych, takich jak: motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa, urządzenia elektrotechniczne, farmaceutyka. Doświadczenia oraz osiągnięcia jednej branży mogą być wykorzystywane w firmach innych branż.

Opracowania

przedstawiające informacje o nowościach w nauce i technice, wskazujące tendencje rozwojowe, rozwiązania projektowe i organizacyjne.
 

Prenumerata

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty kwartalnika na stronie » www.sigma-not.pl 

Dostęp do wybranych artykułów

Można uzyskać również płatny dostęp do plików pdf z opublikowanymi artykułami od 2016 roku w ramach Wirtualnej Czytelni SIGMA-NOT » www.sigma-not.pl.

Archiwum on-line

Archiwum on-line, zawierające pełne teksty artykułów z lat 2000-2015, jest dostępne na lewym menu (zobacz), a z lat 2016-2018 na Portalu Informacji Technicznej wydawnictwa SIGMA-NOT » www.sigma-not.pl

 

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
Zespołów-Maszyn-Urządzeń
ISSN 1230-7661 (wersja papierowa)
ISSN 2449-5344 (wersja na CD)
rok założenia - 1993

"Technologia i Automatyzacja Montażu" - Redakcja
ul. Ratuszowa 11 pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13

e-mail: tiam@sigma-not.pl
http://www.sigma-not.pl 
http://www.tiam.pl/