Przegląd Mechaniczny

"Przegląd Mechaniczny" to miesięcznik naukowo-techniczny o 84-letniej tradycji. Jest on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.
Od 1 stycznia 2016 roku czasopismo jest wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.

Zakres tematyczny czasopisma

obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Prezentowani są wytwórcy i nowe wyroby, przegląd norm i patentów, streszczenia ciekawszych publikacji zagranicznych, relacje z targów, konferencji i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Prenumerata

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami prenumeraty i złożenia zamówienia.
Prosimy przesłać zamówienie e-mailem do Wydawnictwa Sigma-NOT lub zamówić prenumeratę po wypełnieniem elektronicznego formularza on-line.

Reklama i artykuły sponsorowane

Zapraszamy do zareklamowania się na stronach "Przeglądu Mechanicznego", na których zagościły już znane firmy.
 Artykuły sponsorowane publikowane w Przeglądzie Mechanicznym, w sposób fachowy przedstawiają informacje m.in. o produktach, systemach, technologiach i materiałach.
Więcej informacji o możliwości promocji można znależć na stronie internetowej czasopisma zobacz >>
 

PRZEGLĄD MECHANICZNY
rok założenia - 1935
ISSN 0033-2259

"Przegląd Mechaniczny" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13

e-mail:  przegladmechaniczny@sigma-not.pl
http://www.przegladmechaniczny.pl/