Patenty

Patenty Europejskie

 • EP15724082.1-1706 (EP 3.140.055)

  A method of disposal and utilisation of dusts from an incineration installation and sludge from flotation enrichment of non-ferros metal ores containing hazardous substances in the process of light aggregate production for construction industry

 

Patenty RP

 • P.210487 - Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej
 • P.210921 - Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych
 • P.223787 - Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego
 • P.224807 - Łopatkowy silnik ekspansyjny
 • P.230868 - Sposób i układ monitorowania geometrii górniczego, podziemnego wyrobiska ścianowego
 • P.229591 - Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa
 • P.414550 - Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji ze zmikronizowanej, stałej biomasy
 • P.425029 - Zespół matrycy niedzielonej do zautomatyzowanego łączenia gwoździa z podkładką

 

Wzory użytkowe

 • W.067402 - Urządzenie do kruszenia głów zbrojonych pali betonowych o przekroju okrągłym
 • W.068952 - Urządzenie do transportu i podawania aplikatorów

 

Znaki towarowe

 • ​R.302193 - Znak towarowy (słowny) - LATERBIT 
 • R.115801 - Znak towarowy (słowno-graficzny) – IMB
 • R.174825 - Znak towarowy (słowno-graficzny) - EKOSTYRBIT 2003
 • R.184907 - Znak towarowy (słowno-graficzny) - EKODYSPERBIT 2004 
 • R.269964 - Znak towarowy (słowno-graficzny) - iMb  

 

Uwaga!
Szczegóły dotyczące ochrony praw własności intelektualnej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego można znaleźć w bazach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Galeria zdjęć