Patenty Europejskie

  • EP15724082.1-1706 (EP 3.140.055) - Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów z instalacji spalania oraz osadów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne w procesie produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa