Patenty RP

  • P.210921 – Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych
  • P.224807 – Łopatkowy silnik ekspansyjny
  • P.223787 – Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego
  • P. 229591 – Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów z instalacji spalania mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne ,w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa 
  • P.230868 – Sposób i układ monitorowania geometrii górniczego, podziemnego wyrobiska ścianowego
  • P.235601 – Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji ze zmikronizowanej, stałej biomasy
  • P.236102 – Zespół matrycy niedzielonej do zautomatyzowanego łączenia gwoździa z podkładką
  • P.238260 - Układ dozowania paliwa do komory spalania i sposób dozowania paliwa stałego