Procedura i załączniki

PROCEDURA (PDF 10,7 MB)

 • Załącznik nr 1 - Wniosek - informacja o podmiocie (PDF 224KB) (DOC 76KB)

 • Załącznik nr 2a - Umowa dotycząca przeprowadzania audytu Podmiotu (PDF 120KB) (DOC 62KB)

 • Załącznik nr 2b - Umowa o zmianie zakresu szkolenia Ośrodka Szkolenia (PDF 118KB) (DOC 58KB)

 • Załącznik nr 2c - Umowa dotycząca dodatkowej lokalizacji Ośrodka Szkolenia (PDF 120KB) (DOC 60KB)

 • Załącznik nr 3 - Protokół z wizytacji/audytu Podmiotu (PDF 136KB) (DOC 40KB)

 • Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia wymagań (PDF 78KB) (DOC 14KB)

 • Załącznik nr 5 - Umowa o współpracy w zakresie koordynacji szkolenia (PDF 109KB) (DOC 44KB)

 • Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu (PDF 230KB) (DOC 58KB)

 • Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora (PDF 281KB) (DOC 43KB)

 • Załącznik nr 8 - Zgłoszenie kursu (PDF 132KB) (DOC 40KB)

 • Załącznik nr 9 - Protokół z egzaminu praktycznego (PDF 192KB) (DOC 41KB)

 • Załącznik nr 10 - Protokół z egzaminu (PDF 160KB) (DOC 64KB)

 • Załącznik nr 11 - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (PDF 121KB) (DOC 38KB)

 • Załącznik nr 13 - Treść zadań do egzaminu praktycznego (PDF 353KB) (DOC 43KB)

 • Załącznik nr 14 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin praktyczny (PDF 124KB) (DOC 16KB)

 • Załącznik nr 15 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin teoretyczny (PDF 123KB) (DOC 19KB)

 • Załącznik nr 16 - Procedura w sprawie naboru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej (PDF 566KB) (DOC 532KB)

 • Załącznik nr 17 - Umowa o współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów dla operatorów maszyn (PDF 127KB) (DOC 69KB)

 • Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień (PDF 164KB) (DOC 51KB)

 • Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielski (PDF 161KB) (DOC 51KB)

 • Załącznik nr 20 - Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień (PDF 543KB) (DOC 70KB)

 • Załącznik nr 21 - Wzór umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (PDF 267KB) (DOC 71KB)

 • Cennik usług świadczonych przez Instytut 20.01.2020r. (PDF 2287KB)

 

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO) Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty (załączniki nr 22 i 23):

 • Załącznik nr 22 - Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy (PDF 177KB) (DOC 47KB)

 • Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu (PDF 185KB) (DOC 62KB)

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF 135KB) (DOC 32KB)