Projekty

Prowadzimy i koordynujemy projekty badawcze w dziedzinach: mechanizacja górnictwa i budownictwa; zrównoważonej gospodarki surowcami i wyrobami; bezpieczeństwo i budowa maszyn; automatyzacja procesu produkcji; gospodarka odpadami; materiałów i wyrobów budowlanych w szczególności materiałów termo i hydroizolacyjnych.

Realizowaliśmy wiele projektów przy współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które dofinansowało Centrum Innowacji NOT ze środków MNiSW. Jesteśmy uczestnikami konsorcjów naukowych realizujących projekty krajowe, w których mamy status lidera, koordynatora lub członka.

Dowiedz się więcej