Projekty

 • Badania i doskonalenie procesów technologicznych produkcji kruszyw sztucznych pod kątem opracowania założeń dla instalacji prototypowej

  Głównym celem projektu jest budowa linii demonstracyjnej w celu pezentacji innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami. W ramach Life+ oraz środków NFOŚiGW.
 • Enterprise Europe Network - Central Poland

  Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 - EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”. Enterprise Europe Network Central Poland działa na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego oferując profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które szukają za granicą odbiorców dla swoich technologii i know-how lub które poszukują innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint-venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Okres realizacji projektu: lata 2015-2021
 • Badania w zakresie suchego odkamieniania próby węgla z KHW S. A. KWK „Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”.

  Badania wykonano na zlecenie firmy KHW S.A.
 • Przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego o uziarnieniu 0-20 mm.

  Badania przeprowadzono na zlecenie firmy Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
 • Wykonanie serii badań odkamieniania surowego węgla koksowego na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 w trzech klasach ziarnowych.

  Badania wykonano na zlecenie firmy ICHPW Zabrze.
 • Analiza dotycząca określenia przydatności deshalingu z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego do produkcji ekologicznych paliw węglowych oraz produkcji kruszyw i/lub mieszanek kruszywowo-popiołowych w PKW S.A.

  Analizę wykonano na zlecenie firmy PKW S.A.
 • Sucha separacja materiału odpadowego z hałdy pogórniczej na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny (FGX-1)

  Prace wykonano na zlecenie firmy EKOINSPOL.
 • Odkamienianie urobku z PG Silesia

  Prace wykonano na zlecenie PG Silesia Sp. z o.o.
 • Wykonanie obmiarów i opróbowanie osadów mułowych znajdujących się w osadnikach i wylewiskach KWK „Knurów - Szczygłowice”, Ruch Knurów oraz Ruch Szczygłowice”

  Prace przeprowadzono na zlecenie firmy JSW S.A.
 • Przeprowadzenie procedury zmiany zapisów oraz przedłużenia terminu ważności w Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT/2010-03-2576 dla kruszywa skalnego/kruszywa PKW

  Procedurę przeprowadzono na zlecenie firmy Tauron Wydobycie S. A.

Strony