Projekty

 • Przeprowadzenie procedury uzyskania AT dla kruszyw PKW produkowanych w ZG PKW S. A. dla zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym

  Procedurę przeprowadzono na zlecenie firmy Tauron Wydobycie S. A.
 • Program gospodarowania odpadami wydobywczymi (PGOW) dla Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

  Program opracowano nna zlecenie firmy PKW S.A. w Jaworznie.
 • Analiza dokumentacji i wykonanie niezbędnych badań do opracowania programu gospodarowania odpadami wydobywczymi (PGOW) dla PKW S.A. w Jaworznie Zakład Górniczy „Sobieski

  Analizę i badania zrealizowano na zamówienie firmy PKW S.A. w Jaworznie".
 • Program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla JSW S.A. KWK „Krupiński”

  Program opracowano na zlecenie JSW S.A. KWK „Krupiński”
 • Opracowanie nowej strategii zagospodarowania odpadów wydobywczych pochodzących z kopalń Kompanii Węglowej S.A

  Strategię opracowano na zlecenie firmy HALDEX S.A.
 • Kryteria oceny nośności rusztowań

  Celem projektu była: Szczegółowa analiza kryteriów nośności, ujętych w dokumentach normatywnych. Analiza zasad harmonizacji modeli obliczeniowych konstrukcji rusztowań oraz metod obliczeniowych z kryteriami oceny nośności. Wykonanie analiz statycznych modelowych konstrukcji rusztowań oraz przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa konstrukcji przy zastosowaniu różnych kryteriów interakcyjnych.
 • Płaskie i przestrzenne modele obliczeniowe konstrukcji rusztowań – analiza porównawcza i zakres stosowalności

 • Modelowanie imperfekcji geometrycznych dla potrzeb analiz statyczno-wytrzymałościowych

 • Badania wpływu obciążeń cyklicznych na trwałość połączeń spawanych stosowanych w aluminiowych elementach cienkościennych

 • Wpływ sztywności kotwi ściennych na nośność rusztowań przyściennych kotwionych

Strony