Projekty

 • Układ do badania rusztowań budowlanych z zastosowaniem bezprzewodowej transmisji danych

  Celem projektu było  zaprojektowanie i wykonanie prototypowego układu do badania rusztowań budowlanych, z zastosowaniem bezprzewodowej sieci sensorowej.
 • Opracowanie szczegółowych kryteriów oceny bezpieczeństwa rusztowań systemowych nieruchomych

  Celem projektu była aktualizacja szczegółowych kryteriów oceny rusztowań systemowych pod względem bezpieczeństwa w myśl standardów określonych normami EN. 
 • Opracowanie technologii łączenia wzmocnień podestów rusztowań budowlanych i uruchomienie ich produkcji

  Celem zrealizowanego projektu celowego było opracowanie technologii łączenia wzmocnień podestów rusztowań budowlanych oraz wdrożenie do produkcji seryjnej podestów rusztowań budowlanych podnoszących jakość ich wykonania i spełniających normy bezpieczeństwa.  
 • Bezprzewodowe badania odkształceń w konstrukcjach stalowych

  Celem projektu wdrożenie technologii bezprzewodowych pomiarów odkształceń w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem mocowanych magnetycznie czujników DVRT.
 • Badanie charakterystyk węzłów rusztowań budowlanych

  Prace badawcze wykonane w ramach tego projektu miały na celu: Porównanie wyników pomiarów pośrednich stosowanych dotychczas, z pomiarami wykonanymi za pomocą czujników kąta. Wdrożenie do praktyki badawczej nowych metod badawczych.
 • Monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą czujników światłowodowych FBG

  Celem projektu było:  Zainicjowanie badań w zakresie monitoringu rys, pęknięć betonu i rozwarcia szczeliny konstrukcji budowlanej za pomocą czujników światłowodowych FBG. Wdrożenie technologii czujników światłowodowych FBG do stosowania w badaniach wykonywanych przez IMBiGS.
 • Nośność przyściennych rusztowań kotwionych

  Celem projektu była analiza wpływu podatności połączeń oraz luzów na nośność konstrukcji rusztowań systemowych przyściennych kotwionych.
 • Badania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła w warunkach eksploatacyjnych różnic temperatur w zakresie do 700 st.C

  Celem pracy było opracowanie metody pomiarowej współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów cylindrycznych w zakresie temperaturowym od -40 st.C do 600 st.C zawierającej m.in. zalecenia pomiarowe w stosunku do różnego rodzaju badanych próbek i dla różnych różnic temperatur (od ΔT=20 st.C do ΔT=700 st.C), a także procedury sprawdzania własności użytkowych aparatu.
 • Określenie niepewności pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego dla materiałów do izolacji cieplnej instalacji przemysłowych o grubości powyżej 75 mm

  Celem pracy było określenie niepewności pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego aparatu GHP Titan 456 dla próbek o grubości do 75 mm, modyfikacja elementów wpływających na wynik pomiarowy w celu spełnienia najwyższych standardów pomiarowych oraz dodatkowo określenie niepewności pomiarowej dla próbek powyżej 75 mm, stanowiące podstawę do rozszerzenia zakresu pomiarowego aparatu.   
 • Wpływ zanieczyszczenia pozapokładowego na koszt węgla handlowego

  Celem pracy było określenie wpływu zanieczyszczenia pozapokładowego tj. skały płonnej pochodzącej z urabiania warstw spągowych i stropowych towarzyszącej eksploatacji pokładu węglowego kombajnem w przodkach ścianowych na koszty wydobycia, wzbogacania i jakość węgla kamiennego oraz opracowanie zaleceń organizacyjno-technologicznych minimalizujących ten wpływ. (2012)

Strony