Projekty

 • Typoszereg elektrycznych wózków ciągnikowych w odmianach trzy i czterokołowych z zestawami przyczep specjalnych

  Projekt został zrealizowany z firmą „BARTESKO” Bartłomiej Skowroński. Zostały opracowane konstrukcje lekkiego ciągnika trzykołowego oraz średniego ciągnika czterokołowego, wyposażone w ergonomiczne kabiny oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu układu napędowego, kierowniczego i sterowania. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiły odwzorowanie toru jazdy ciągnika przez przyczepy, co istotnie zwiększa manewerowość zestawu. (2013)
 • Typoszereg młotów wolnospadowych wyposażonych w dynamiczny układ hydrauliczny i zespół udarowy o bezstopniowej regulacji energii udaru

  Projekt zrealizowany z Biurem Projektowo-Handlowym "BIPROMASZ". Cykl prac badawczych pozwolił na opracowanie typoszeregu młotów przeznaczonych do wbijania pali w szerokim zakresie kategorii gruntów. Młoty mają zastosowanie jako zespół roboczy konkretnego kafara, jak również osprzęt pomocniczy innej maszyny hydraulicznej. (2013)
 • Typoszereg nowej generacji wózków naładownych z ergonomicznymi kabinami i energooszczędnymi napędami elektrycznymi

  Projekt został zrealizowany z firmą „BARTESKO” Bartłomiej Skowroński z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim. W wyniku przeprowadzonych prac zaprojektowano typoszereg nowej generacji wózków platformowych naładownych o ładowności do 2500 kg z systemem szybkiej wymiany baterii trakcyjnej, bez konieczności podnoszenia platformy ładunkowej – co eliminuje konieczność usunięcia przewożonego ładunku w celu wymiany baterii. Wózki zostały zaprojektowane jako modułowe, z możliwością dowolnego konfigurowania podzespołów wyposażenia. (2012)
 • Samojezdny kafar z podwoziem gąsienicowym i obrotowym nadwoziem, wyposażony w wielofunkcyjny osprzęt do wbijania wsporników barier drogowych, wiercenia w gruntach oraz prac inżynieryjnych

  W wyniku zrealizowanego z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „WAMET” projektu został opracowany kafar samojezdny z obrotowym nadwoziem. Nowa konstrukcja zespołu roboczego pozwala na prowadzenie specjalistycznych prac inżynieryjnych - szczególnie w zakresie precyzyjnego wbijania wsporników energochłonnych barier drogowych. (2012)
 • Typoszereg mobilnych urządzeń do recyklingu płuczek wiertniczych przeznaczonych do współpracy z wiertnicami pionowymi oraz horyzontalnymi o małych i średnich wydajnościach

  Projekt został zrealizowany wspólnie z Biurem Projektowo-Handlowym "BIPROMASZ" z siedzibą w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych prac powstał typoszereg urządzeń do recyklingu płuczek wiertniczych o wydajnościach 300, 500 oraz 1000 dm3/min, przeznaczonych do współpracy z wiertnicami o małych i średnich wydajnościach, co umożliwiło zastąpienie uciążliwych dla środowiska metod grawitacyjnych (gruntowe osadniki sedymentacyjne). (2012)
 • Typoszereg nowej generacji aktywnych głowic poszerzających z innowacyjnym sterowaniem teleoptycznym, przeznaczonych do wykonywania przewiertów w gruntach zwięzłych za pomocą wiertnic poziomych

  Projekt został zrealizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „WAMET” z siedzibą w Bydgoszczy. Opracowany typoszereg głowic z innowacyjnym system kontroli przemieszczania się głowicy roboczej pozwala na wykonywanie precyzyjnych przewiertów o maksymalnej średnicy 1200 mm i maksymalnej długości 80 m. (2011)
 • Pojazdy elektryczne towarowe o dopuszczalnej ładowności 1250 kg, oraz pojazd osobowy w układzie 2+2, przeznaczone do transportu bliskiego ładunków i ludzi

  Przedmiotem zrealizowanego z firmą „MELEX” A&D Tyszkiewicz projektu były pojazdy elektryczne – towarowy o ładowności 1250 kg oraz osobowy o układzie miejsc 2+2 (dwie osoby tyłem do kierunku jazdy). Pojazdy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania z zakresu modelowania poszycia karoseryjnego, wyposażenia wnętrz, oraz zespołów układu napędowego. Zostały przeznaczone do użytkowania z prędkościami do 40 km/h. (2011)
 • Ciężka zagęszczarka nawrotna nowej generacji o masie ok. 500 kg i sile wymuszającej 60 kN, z różnymi układami napędowymi oraz hydrauliczną zmianą kierunku posuwu

  Projekt został zrealizowany wspólnie z przedsiębiorstwem P.I.T „PROJECT” z siedzibą w Lęborku. Wykonane badania pozwoliły na opracowanie zagęszczarki nawrotnej z innowacyjnym zespołem sterowania kierunkiem posuwu. Maszynę wyposażono w niskoemisyjne silniki i rozwiązania techniczne ograniczające emitowany hałasu. (2011)
 • Central Poland, Business Support Network w ramach sieci Enterprise Europe Network (EEN)

  Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską, w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 - CIP), oraz przez Ministerstwo Gospodarki. Oferuje profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które szukają za granicą odbiorców dla swoich technologii i know-how lub które poszukują innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint-venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Okres realizacji projektu: lata 2009-2014
 • Opinia dot. przyczyn powstawania rdzawych nalotów na płytach z piaskowca

  Na zlecenie Sądu w Ząbkowicach Śląskich.

Strony