Projekty

 • Opinia dotycząca płyt elewacyjnych wapiennych

  Na zlecenie TUR SPIN.
 • Opracowanie metodyki badania podatności na rozdrabnianie surowców mineralnych pozyskiwanych z kopalni węgla kamiennego pod kątem wykorzystania w procesach wzbogacania

  Badano podatność na rozdrabnianie udarowe surowców mineralnych pozyskiwanych z kopalni węgla kamiennego. Opracowano metodykę umożliwiającą wykonać badania wybranych właściwości materiałów skalnych oraz dokonać interpretacji w celu wykorzystania wyników badań do celów technologicznych. Zlecenie firmy KOPEX Machinery.
 • Opracowanie wytycznych dla przygotowania wstępnego studium wykonalności inwestycji wytwarzania kruszyw sztucznych

  Praca zawiera wytyczne dotyczące opracowania studium wykonalności dla realizacji inwestycji budowy linii produkcji kruszyw sztucznych wg autorskiej metody IMBiGS. W pracy przedstawione wytyczne dotyczące prowadzenia procesu inwestycyjnego w tym analiza kosztów, zarys oddziaływania na środowisko oraz harmonogram realizacji pracy. W pracy wykorzystano materiały oparte na doświadczeniach firmy NTI zdobyte przy budowie pierwszego zakładu w Polsce.
 • Badania emisji gazów powstających podczas realizacji procesów termicznych w warunkach wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i odpadów komunalnych

  Praca zawiera opis i analizę badań dotyczących oszacowania emisji do środowiska gazów wytwarzanych w procesach termicznych związanych z produkcją kruszyw sztucznych wg wynalazku IMBiGS nr PL 210921 oraz wnioski dotyczące oczyszczania gazów spalinowych do poziomu określonego w stosownych przepisach.
 • Automat do montażu aplikatorów

  W pracach budowlanych i montażowych powszechnie stosuje się kleje i silikony, które są umieszczone w specjalnych opakowaniach dla materiałów chemii budowlanej i sanitarnej – kartuszach z odpowiednim aplikatorem i nasadką. Ze względu na masowość wyrobu i potrzebę ciągłego obniżania kosztów produkcji aplikatory i nasadki są łączone w pełni zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, przy zachowaniu wysokiej jakości połączenia i dużej wydajności.  Zadaniem automatu jest wykonanie połączenia aplikatora z nasadką z wymaganym momentem skręcającym. Uzyskana wydajność to 1,7 szt./s.  Więcej informacji o wdrożeniu znajduje się w artykule zamieszczonym w kwartalniku TiAM, w Zeszycie 2/2014. Zlecenie: 2014 r. Partner: Kartpol Group - Wołomin
 • Projekt, wykonanie i montaż instalacji demonstracyjnej linii do produkcji kruszyw z odpadów powęglowych pochodzących z płuczek cieczy ciężkich w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Regulicac

  Proces technologiczny realizowany na powyższej linii polegał na wielostopniowym rozdrabnianiu odpadów skalnych i przesiewaniu w celu uzyskania materiału selektywnie wzbogaconego ze skały płonnej, z której były usuwane części węglowe i materiał skalny o niższej wytrzymałości. Praca realizowana w ramach funduszy europejskich projektu „Sieć innowacji w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi” MIN-NOVATION we współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH i firmą Orstal. IMBiGS opracował założenia technologiczne procesu przeróbki materiałów odpadowych. Okres realizacji: lata 2011–2013.
 • Wykorzystanie drobnoziarnistych żużli odpadowych INOWAP. Badania ogólne dwóch typów odpadów.

  Praca realizowana na zlecenie Zakład Usługowo-Handlowy „INOWAP” dotyczyła oceny przydatności odpadów powstających w procesie produkcji.
 • Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych - kruszywo lekkie

  Projekt dotyczył przygotowania do wdrożenia własnej, unikalnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z odpadów przemysłowych i komunalnych w skali produkcyjnej, zakres wykonanych prac obejmował niezbędne prace badawcze i rozwojowe, w tym wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypowej linii technologicznej o wydajności około 5 ton/h. Praca realizowana w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” we współpracy z NTI 1.4. Nowoczesne Techniki Instalacyjne Spółka z o.o.
 • Automat do łączenia gwoździa z podkładką

    Urządzenie do montażu gwoździ papowych z podkładką umożliwia automatyzację procesu łączenia i zwiększenie wydajności produkcji. Opracowane urządzenie zastępuje proces ręcznego montażu wykorzystując prasy pneumatyczne. Zadaniem automatu jest wykonanie połączenia technologicznego gwoździa i podkładki z wydajnością do 2 szt./s. Połączenie jest nierozłączne, gdyż gwóźdź zostaje wciśnięty w otwór w podkładce, powodując jego odkształcenie i powstanie wypływki. Urządzenie przystosowane jest do 2 typów gwoździ papowych: (d x L) –  2,8 x 28 mm i 2,8 x 38 mm z podkładką o średnicy zewnętrznej 30 mm. Więcej informacji o wdrożeniu znajduje się w artykule zamieszczonym w kwartalniku TiAM, w Zeszycie 1/2014. Zlecenie: 2013, Partner: Artmet – Pabianice
 • Opinia dotycząca płyt elewacyjnych wapiennych

  Na zlecenie TUR SPIN.

Strony