Projekty

 • Badania modelowe i trwałościowe oraz próby eksploatacyjne zastosowania magnesów neodymowych w rotorowych zespołach wybierająco-składujących automatów montażowych

  Celem pracy było badanie użytkowych własności magnesów neodymowych i określenie warunków ich zabudowy, tak aby uzyskać maksymalną gęstość pola magnetycznego w określonej przestrzeni. Wyniki pracy zostały zastosowane w projektach realizowanych na rzecz przemysłu. Badania własne: 2011 r.
 • Urządzenie do automatycznego pakowania kartuszy przez opasanie

  Opracowane i wdrożone urządzenie jest końcowym elementem linii do produkcji kartuszy (opakowań dla materiałów chemii budowlanej i sanitarnej). Zorientowane kartusze są przekazywane na transporter, a następnie przesuwane  do mechanizmu formowania warstwy, po czym są wiązane i układane na palecie. W wiązce znajdują się 64 kartusze. Zlecenie: 2011 r. Więcej informacji o wdrożeniu znajduje się w artykule zamieszczonym w kwartalniku TiAM, w Zeszycie 3/2011. Partner: Kartpol – Wołomin
 • WASTETRANS

  Wsparcie transferu technologii związanych z gospodarką odpadami na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw mazowieckiego i śląskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z norweską fundacją na rzecz nauki i badań przemysłowych SINTEF– MFEOG Norweski Mechanizm Finansowy; Działalność projektu opiera się na pracy zespołów specjalistów z zakresu finansowania innowacji, technologii gospodarowania odpadami oraz transferu technologii. Jest to koncepcja tzw. „no wrong doors”, tzn. że każdy podmiot zainteresowany transferem technologii, w jednym miejscu, może otrzymać pełną informację o możliwościach wdrażania innowacji, zasadach finansowania oraz właściwościach określonej technologii. Informacje o projekcie zawarte są na stronie www.wastetrans.pl. Okres realizacji projektu: lata 2008-2010.
 • Analiza możliwości odzysku i zagospodarowania związków itru i europu z surowców odpadowych

  Opracowanie kompleksowego programu dotyczącego odzysku związków itru i europu w Polsce w celu stworzenie programu odzysku związków itru i europu w Polsce z odpadów z zużytych urządzeń oraz wytyczne dotyczące wykonania instalacji doświadczalnej i wdrożenia zoptymalizowanej technologii recyklingu związków itru i europu z zużytego sprzętu WEEE.
 • Badania reaktywności alkalicznej kruszyw - sprawdzenie nowych metod badań dla kruszyw krajowych

  Celem pracy było sprawdzenie dla krajowych kruszyw nowych metod badań reaktywności alkalicznej kruszyw opracowanych w ramach projektu badawczego PARTNER oraz Komitetu Technicznego ARP, Międzynarodowego Komitetu RILEM TC 191 oraz nowej struktury RILEM TC 219 ACS oraz znalezienie w tym zakresie korelacji z normami funkcjonującymi w Polsce.
 • Prace zmierzające w kierunku opracowania technologii produkcji kruszyw sztucznych na potrzeby drogownictwa

  Przedmiotem pracy było określenia przydatności kruszyw sztucznych produkowanych z odpadowych materiałów w tym osadów ściekowych do wierzchnich warstw nawierzchni drogowych.
 • Badania uzupełniające technologię produkcji Ekoimpregnatu na bazie odpadu chalcedonitowego. Optymalizacja technologii otrzymywania zolu krzemionkowego z pyłów chalcedonitu w skali ćwierć-technicznej

  Praca weryfikuje metody otrzymywania ekoimpregnatu z odpadu chalcedonitowego.

Strony