Przegląd Mechaniczny

"Przegląd Mechaniczny" to miesięcznik naukowo-techniczny o 84-letniej tradycji. Był on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.
Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  2021 roku czasopismo było wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Prezentowani są wytwórcy i nowe wyroby, przegląd norm i patentów, streszczenia ciekawszych publikacji zagranicznych, relacje z targów, konferencji i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.

 

PRZEGLĄD MECHANICZNY
rok założenia - 1935
rok zakończenia publikacji - 2021
ISSN 0033-2259