Sklep online

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

Autor

Stefan Góralczyk

ISBN

978-83-86040-26-1

Cena

48.00

Liczba stron

275

Format

B5

Książka "Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych" dra hab. Stefana Góralczyka ma istotne znaczenie dla dokładniejszego poznania procesów destrukcyjnych konstrukcji betonowych.

Reaktywność alkaliczną kruszyw węglanowych w betonie określono w pracy nowymi metodami badań, przez pomiar ich ekspansji liniowych powstałych wskutek zmian reaktywnych. Dla opisania mechanizmów reakcji, ich przebiegu i przyczyn, a także określenia parametrów kruszyw reaktywnych wykorzystano wyniki badań geotechnicznych, chemicznych, mineralnych i strukturalnych. W efekcie zaproponowana została nowa, szybka i efektywna metoda oceny reaktywności alkalicznej i przydatności kruszyw węglanowych do produkcji betonu, która po formalnym procedowaniu może być stosowana jako metoda standardowa badań w warunkach krajowych.

"Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych" powinna być przydatna dla projektantów i wykonawców robot budowlanych, pracowników naukowo-badawczych i studentów kierunków budowlanych oraz geologów i górników.