Rusztowania i deskowania

Zajmujemy się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono prace badawcze poświęcone problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w Łukasiewicz-IMBiGS prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych, w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.


W zakresie naszej działalności znajdują się następujące konstrukcje:

  • rusztowania systemowe robocze - systemy ramowe, systemy modułowe, systemy rusztowań przejezdnych
  • rusztowania rurowo-złączkowe
  • rusztowania podporowe
  • podpory stropowe, dźwigary do deskowań
  • deskowania
  • tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków
  • regały magazynowe
  • tymczasowe systemy trybun i zadaszeń
  • inne konstrukcje tymczasowe: rusztowania drewniane, ambony myśliwskie, konstrukcje reklamowe, rusztowania kozłowe itp.

Zakres badań, obliczeń i ekspertyz obejmuje elementy ww. konstrukcji i urządzeń, badania połączeń elementów oraz całych konstrukcji.