Pion wsparcia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę


Jakie zadania na Ciebie czekają?

 • Organizacja i obsługa szkoleń operatorów maszyn i urządzeń budowlanych
 • Rekrutacja uczestników szkoleń
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami

Sprawdź, czy to Ciebie szukamy

 • Posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • Masz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku sprzedażowym produktów lub usług
 • Możesz pochwalić się doświadczeniem w bezpośredniej pracy z klientem
 • Dobrze znasz pakiet MS Office (szczególnie Excel i Word)
 • Nie są Ci obce umiejętności negocjacji warunków umów handlowych indywidualnych i grupowych
 • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia
 • Nie obawiasz się pracy pod presją czasu a terminowość to Twój priorytet
 • Posiadasz wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Wyróżnia Cię bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • Doświadczenie przy organizacji szkoleń
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. z późn. zm.,
 • Znajomość narzędzi marketingu i komunikacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Nabyłeś lub jesteś gotowy nabyć uprawnienia operatora co najmniej jednej maszyny lub urządzenia technicznego o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (7:00 – 8:30).
 • Dofinansowanie szkoleń, studiów.
 • Otwartość na zgłoszenie własnych pomysłów i realizację inicjatyw.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę pracy.
 • Dofinansowanie do opieki medycznej i  zajęć sportowych- karta MultiSport.
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.
 • Bezpłatny parking na terenie Instytutu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 22§ 1, 2, 4 i 5 – 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Kategoria: