Wydarzenia Biznesowe i Konferencje

Szkolenie Egzaminatorów Łukasiewicz – IMBiGS w FAYAT BOMAG POLSKA Sp. z o.o.

W czerwcu br. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Łukasiewicz - IMBiGS zorganizowało wraz z firmą FAYAT BOMAG POLSKA Sp. z o.o. światowym liderem w dziedzinie technologii zagęszczania oraz producentem maszyn do zagęszczania gruntu, asfaltu i odpadów, szkolenie w którym uczestniczyli Egzaminatorzy i pracownicy Centrum. Szkolenie zostało przeprowadzone w siedzimy firmy FAYAT BOMAG POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się dużo cennych informacji związanych z technologią pracy następujących maszyn: walce do asfaltu, walce do robót ziemnych, układarki do asfaltu, recyklery i stabilizatory gruntu.Pamiętajcie technologia jest najważniejsza!
Szczególne wrażenie zrobiły na nas dodatkowe systemy np. ASPHALT MANAGER, TanGO, VARIOCONTROL,  które wspomagają pracę operatora oraz cały proces. Tego typu systemy wpływają na bardzo wiele czynników, z których najważniejsze to wydajność i jakość.
Dużo też czasu poświęciliśmy na omówienie i praktyczną realizację czynności codziennej obsługi maszyn. Codzienna obsługa stanowi ważny element kompetencji operatora.
Każdy uczestnik szkolenia podniósł swoje kompetencje, które będzie mógł wykorzystać praktycznie w procesie egzaminowania.
Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy FAYAT BOMAG POLSKA Sp. z o.o. za profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie.

Kategoria: