Technologia i Automatyzacja Montażu

"Technologia i Automatyzacja Montażu" to kwartalnik naukowo-techniczny przeznaczony dla konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji w zakresie procesów montażu, procesów towarzyszących montażowi oraz problemów ekonomiki, racjonalizacji i optymalizacji tych procesów.
Kierowany jest także do czytelników z jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i szkół technicznych.

W latach 1993 - 2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, a od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2015 roku wydawany był przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 roku wspólnie z Wydawnictwem SiGMA-NOT Sp. z o.o. Od stycznia 2022 roku kwartalnik jest wydawany wspólnie z Politechniką Rzeszowską. 

Zakres tematyczny czasopisma:

  • Prace naukowo-techniczne

obejmujące nowe opracowania z zakresu technologii montażu, budowy urządzeń technologicznych, sposobów doskonalenia technologiczności konstrukcji wyrobów ze względu na montaż, zagadnienia sterowania i konstrukcji w procesach montażu, złożone systemy montażowe wraz z podsystemami towarzyszącymi;

  • Informacje o wdrożeniach technicznych i technologicznych

z zakresu montażu, ocen ich techniczno-ekonomicznej efektywności, podsystemach przemieszczania, orientowania, magazynowania, pakowania, kompleksowych próbach i badaniach wyrobów, ich trwałości i niezawodności. Zagadnienia te występują w wielu branżach przemysłowych, takich jak: motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa, urządzenia elektrotechniczne, farmaceutyka. Doświadczenia oraz osiągnięcia jednej branży mogą być wykorzystywane w firmach innych branż.

  • Opracowania

przedstawiające informacje o nowościach w nauce i technice, wskazujące tendencje rozwojowe, rozwiązania projektowe i organizacyjne.

  • Prenumerata

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty kwartalnika na stronie www.prz.edu.pl 

  • Dostęp do wybranych artykułów

Można uzyskać również płatny dostęp do plików pdf z opublikowanymi artykułami od 2016 roku w ramach Wirtualnej Czytelni SIGMA-NOT » www.sigma-not.pl.

 

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
Zespołów-Maszyn-Urządzeń
ISSN 1230-7661 (wersja papierowa)
ISSN 2449-5344 (wersja na CD)
rok założenia - 1993