Technologie

Instytut nieustannie prowadzi swoją działalność naukowo-badawczą, mającą na celu m.in. opracowywanie nowych technologii dla przemysłu.

W tej sekcji znajdą Państwo przykładowe nowe technologie, opracowane przez doświadczonych i kompetentnych ekspertów Łukasiewicz - IMBiGS, działających we wszystkich obszarach swoich specjalizacji.

Lekkie kruszywo sztuczne z osadów ściekowych

W Zakładzie Górnictwa Skalnego została opracowana metoda wytwarzania sztucznego kruszywa lekkiego z osadów ściekowych. Kruszywo to jest uzyskiwane w wyniku niskotemperaturowej syntezy osadów ściekowych z mineralnymi odpadami komunalnymi i górniczymi. Zawarte w osadach ściekowych związki metali ciężkich zostają wbudowane w strukturę krystaliczną spieku krzemianowego, dzięki czemu stają się niewymywalne i bezpieczne dla środowiska.

Ekoimpregnat do porowatych kamieni naturalnych i betonu

W Zakładzie Górnictwa Skalnego opracowano ekoimpregnat do elementów budowlanych z kamienia naturalnego. Może on być wykorzystywany przez budownictwo i przemysł materiałów budowlanych. Otrzymany przez naukowców preparat zwiększa wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i mrozoodporność elementów budowlanych, nie zmieniając wyglądu ich zewnętrznych powierzchni. Jest łatwy w użyciu: można go nakładać na powierzchnię pędzlem, natryskowo lub poprzez zanurzenie. Więcej informacji zawiera nasza ulotka zobacz >>>

Płyty dla budownictwa z surowców odpadowych

W Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego została w ramach projektu badawczo-rozwojowego PBR R14 026 03 Opracowanie technologii przetwarzania i odzysku uciążliwych dla środowiska odpadów opakowaniowych na materiały budowlane i wyroby użytkowe opracowana technologia wytwarzania płyt dla budownictwa z surowców odpadowych. Są to płyty o cechach konstrukcyjnych, konstrukcyjno-izolacyjnych i izolacyjnych. Więcej informacji  zobacz >>>

Pliki do pobrania