Sklep online

Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania

Autor

Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Jarosław Stankiewicz

ISBN

978-83-86040-2902

Cena

48.00

Liczba stron

212

Format

B5

Monografia stanowi bogaty zasób wiadomości i informacji dotyczących złóż żwirowo-piaskowych, analiz ilościowych wydobycia i produkcji oraz analizy trendów przyszłego wydobycia. Przedstawiono również możliwości gospodarczego zagospodarowania w różnych kierunkach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co stanowi o jej unikalności w literaturze dotyczącej kruszyw.

„Przedłożona do recenzji monografia stanowi oryginalne rozwiązanie naukowo-badawcze dla praktyki górnictwa odkrywkowego i branży budownictwa. Autorzy monografii wykazali się znakomitą wiedzą w tym zakresie. Monografia winna stanowić podstawę do dalszych badań w zakresie jak największego wykorzystania drobnych frakcji kruszyw naturalnych dla krajowej gospodarki.”

           Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz - Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,AGH Kraków (fragment z recenzji wydawniczej)