Wzory użytkowe

  • W.067402 - Urządzenie do kruszenia głów zbrojonych pali betonowych o przekroju okrągłym
  • W.068952 - Urządzenie do transportu i podawania aplikatorów