Znaki towarowe

  • ​R.302193 - Znak towarowy (słowny) - LATERBIT 
  • R.115801 - Znak towarowy (słowno-graficzny) – IMB
  • R.174825 - Znak towarowy (słowno-graficzny) - EKOSTYRBIT 2003
  • R.184907 - Znak towarowy (słowno-graficzny) - EKODYSPERBIT 2004 
  • R.269964 - Znak towarowy (słowno-graficzny) - iMb  
     

Uwaga!
Szczegóły dotyczące ochrony praw własności intelektualnej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego można znaleźć w bazach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.