Zrównoważona Gospodarka Surowcami i Wyrobami

Zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami to jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju rozumianego jako solidarność międzypokoleniową polegającą na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Jest ona jednym z głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego będącej koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.  

Obejmuje ona również zagadnienia związane z:

  • bezpieczeństwem surowcowym w warunkach otwartego rynku i zagrożenia deficytem surowców
  • polityką surowcową
  • planowaniem przestrzennym
  • uwarunkowaniami prawnymi
  • ekologicznym cyklem życia surowców i wyrobów
  • uwarunkowaniami technologicznymi
  • wspieraniem popularyzacji wiedzy o gospodarce surowcami i wyrobami